НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Монографії, навчальні посібникиМетодичні вказівки
2024 рік2024 рік
Матеріалознавство : методичні рекомендації до курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / Г. С. Швець, М. О. Кущевський. Хмельницький : ХНУ, 2024. – 35 с.
2023 рік2023 рік
Теоретичні засади та практична реалізація комплексної переробки полімермістких відходів у вироби легкої промисловості : монографія /О.М. Синюк, Т.В. Іванішена, С.Г. Кулешова, Т.А. Надопта, С.Л. Горященко. – Хмельницький : ХНУ, 2023 – 222 с.Основи композиції : лабораторний практикум для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / С. Г. Кулешова. Хмельницький : ХНУ, 2023. – 72 с.
SMART FASHION: ГІД У СВІТІ ЦИФРОВОЇ МОДИ: монографія / О. В. Захаркевич, Ю. В. Кошевко, С. Г. Кулешова, Г.С. Швець – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 232 с.Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва. Ч.1: лабораторний практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / уклад.: А. Л. Славінська, О.П. Сиротенко – Хмельницький: ХНУ, 2023. – 41 с.
2022 рік2022 рік
Проєктування одягу на нетипові фігури: методичні рекомендації до лабораторних робіт для здобувачів другого(магістерського)
рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / О. В. Захаркевич. О. А. Дітковська. Хмельницький : ХНУ, 2022. 85 с.
Основи проєктування виробів. Ч. 2 : лабораторний практикум
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / уклад.: А. Л. Славінська, О. П. Сиротенко. Хмельницький : ХНУ, 2022. – 94 с.
Основи технології виробів. Ч. 4: Технологічні процеси виготовлення одягу зі шкіри та хутра : лабораторний практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» (спеціалізація «Конструювання та технології швейних виробів») / уклад.: Ю. В. Кошевко, О. В. Захаркевич. Хмельницький : ХНУ, 2022. 75 с.
2021 рік2021 рік
Матеріалознавство швейного виробництва: навчальний посібник / М. О. Кущевський, Г. С. Швець. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. – 412 с.Основи технології виробів : методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 182 «Технології
легкої промисловості». У 4-х ч. Ч. 1. Технологічні процеси виготовлення легкого одягу / уклад.: Л. В. Буханцова, Ю. В. Кошевко. Хмельницький : ХНУ, 2021. 105 с.
Основи проєктування виробів : лабораторний практикум з дис­ципліни для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промис­ловості» (ОПП «Конструювання та технології швейних виробів») / уклад.: Л. В. Краснюк, В. В. Мица.  Хмельницький:  ХНУ,  2021.  168 с.
Спецрозділи з проєктування виробів : лабораторний практикум для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» (ОПП «Конструювання та технології швейних виробів») / уклад.: О. М. Домбровська, В. В. Мица. Хмельницький : ХНУ, 2021. 40 с.
2020 рік2020 рік
Теорія і практика конструювання трикотажних виробів верхнього асортименту: навч. Посіб. / Л.В. Краснюк, О.М. Троян, Н.В. Кудрявцева. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 208 с. Проєктування конструкторської документації: методичні вказівки до курсового проекту для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» (спеціалізація «Конструювання та технології швейних виробів») / А.Л. Славінська, О.М. Домбровська.–Хмельницький: ХНУ,2020.–32 с.
 Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва: лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» (ОПП «Конструювання та технології швейних виробів») / О. А. Дітковська, О. П. Сиротенко. – Хмельницький : ХНУ, 2020. –63с.
2019 рік2019 рік
Проектування типологічних рядів одягу із застосуванням експертних систем : монографія / А. Л. Славінська, О. В. Захаркевич, Ю. В. Кошевко, С. Г. Кулешова. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 193 с.Матеріалознавство: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності “Технології легкої промисловості” / М.О. Кущевський, Г.С. Швець. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 155 с.
Visual Dictionary In Textiles & Apparel / E. Elnashar, O. Zakharkevich, G. Shvets, A. Selezneva. – Khmelnytsky : KhNU, 2019. – 183 p.Основи комп’ютерного дизайну: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» / С.Г. Кулешова, О.В. Захаркевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 103 с.
2018 рік2018 рік
Процеси виготовлення легкого плечового одягу: навчальний посібник (видання друге, виправлене і доповнене) / Л. В. Буханцова, В. О. Привала. – Львів.: Видавництво «Новий світ», 2018. – 302 с.Основи технології виробів: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Технології легкої промисловості» / В. О. Привала, І. О. Засорнова, Ю. В. Кошевко. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 118 с.
 Спецкомпозиція виробів. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки – Технологія виробів легкої промисловості /О. М. Троян, Л. В. Краснюк – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 48с.
2017 рік2017 рік
Конструювання і виготовлення виробів із хутра та шкіри : навч. посіб. / О. П. Бохонько, В. В. Мица, О. В. Ярощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 303 с.Інноваційні технології швейного виробництва: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності “Технології легкої промисловості” / В. В. Мица. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 34 c.
Ергономічне проектування одягу різного призначення: монографія / Л.В. Краснюк, О.М. Троян, О.М. Лущевська [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 177 с.Проектування підприємств. Лабораторний практикум для студентів скороченої форми навчання спеціальності 182 – Технології легкої промисловості, спеціалізації — Художнє моделювання та технології швейних виробів/ І.О. Засорнова. – Хмельницький: ХНУ,2017.-102 с.
Проектування одягу лікувально-профілактичного призначення : монографія / Л. В. Краснюк, О. М. Троян, О. М. Лущевська, О. Й. Янцаловський. – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – 43 с.Технологія виготовлення виробів різного асортименту: лабораторний практикум для студентів спеціальності “Технології легкої промисловості” / О. П. Сиротенко, Ю. В. Кошевко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 128 c.
Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. посібник / Н. В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 170 с. 
Лабораторний практикум з основ композиції : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / С. Г. Кулешова, О. М. Лущевська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 117 с.
2016 рік2016 рік
Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу. В 2 ч. Ч. 1: Проектування та технічне моделювання базових конструкцій одягу : навч. посібник / А. Л. Славінська, О. П. Сиротенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 267 с.Моделювання технологічних процесів: лабораторний практикум з дисципліни для студентів напряму підготовки “Технологія виробів легкої промисловості” / Н. Г. Савчук, Ю. В. Кошевко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 62 с.
Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу. В 2 ч. Ч. 2: Проектування та конструктивне моделювання різновидів крою базових конструкцій одягу : навч. посібник / А. Л. Славінська, О. П. Сиротенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 319 с.Методологія розробки конкурентоспроможних швейних виробів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для магістрантів спеціа-льності182 «Технології легкої промисловості»/ Хмельницький: ХНУ, 2016. –64с.
Колір в художньому проектуванні одягу: навч. посібник / С. Г. Кулешова; за ред. д-ра техн. наук, проф. А. Л. Славінської. – Хмельницький: ХНУ, 2016. –395с.Проектування художніх систем одягу. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051602 – Технологія виробів легкої промисловості /Л. В. Краснюк, О. М. Троян. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 42 с.
Практикум з комп’ютерного проектування одягу : навч. посібник / О. В. Захаркевич, С. Г. Кулешова, О. М. Домбровська. –Хмельницький: ХНУ, 2016. – 311 с. 
Процеси виготовлення легкого плечового одягу: навчальний посібник / Л. В. Буханцова, В. О. Привала. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 310 с. 
Проектування технологічних процесів швейного підприємств: навчальний посібник / В.С. Горобчишина, Л.В. Буханцова – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 272 с. 
2015 рік2015 рік
Історія науки та техніки : навчальний посібник / М.О. Кущевський – Хмельницький: ХНУ, 2015.-527с.Кольорознавство: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки “Технологія виробів легкої промисловості” (спеціалізація “Моделювання швейних виробів”) / С. Г. Кулешова. – Хмельницький: ХНУ, 2015. –53с.
2013 рік
Вступ до фаху. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Швейні вироби”/ В.О. Привала, М.О. Троян, О.М Лущевська. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 65 с.
Комп’ютерні технології в галузі. Лабораторний практикум для
студентів спеціальності 8.05160202 “Конструювання та технології швейних виробів” / Н.В. Кудрявцева, О.А. Дітковська. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 89 с.
2011 рік
Технологія виготовлення виробів за індивідуальним замовленням. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Технологія виробів легкої промисловості» / -Хмельницький: ХНУ, 2011. – 59 с.

Постійний процес самовдосконалення, професійного та наукового розвитку співробітників кафедри відіграє важливу роль загальному розвитку кафедри ТКШВ ХНУ та її рейтингу серед аналогічних навчальних закладів, що готують спеціалістів за спорідненими напрямками.
Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких багато випускників кафедри.  Кафедра має славну історію, наповнену великими здобутками і завжди буде відігравати передову роль в підготовці інженерних кадрів для нашого регіону та України в цілому. В даний час на кафедрі працюють 14 викладачів, серед яких: 4 професора, 10 доцентів, 5 працівників допоміжного персоналу, 1 інженер.
Кафедра Технології та конструювання швейних виробів проводить підготовку фахівців за спеціальністю:
182 – «Технології легкої промисловості» (очна, заочна та дистанційна форми навчання).
Викладачі кафедри приділяють особливу увагу загально-технічній та спеціальній підготовці студентів. Під час навчання студенти вивчають повний курс фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, які формують у них необхідний рівень інженерних знань.

Особливими рисами організації навчального процесу на кафедрі є:

–    фундаментальність університетської освіти, коли пріоритетним є знання, які допомагають адаптуватися до економічних і технологічних умов, що швидко змінюються;
–    єдність теорії і практики, що служить твердою основою майбутньої професійної діяльності;
–    новітнє обладнання, сучасна комп’ютерна база.
З метою якісного викладання та ефективного вивчення студентами дисциплін робота кафедри спрямована на створення комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін для навчання за очною, заочною і дистанційною формами навчання. Для підвищення доступності та швидкого оновлення навчального матеріалу проводиться робота в напрямку розробки електронних навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін кафедри, що розміщено у  Модульному навчальному середовищі (Мoodle) університету та на інформаційних ресурсах Навчального Центру заочно-дистанційної освіти ХНУ.
Викладачами кафедри постійно розробляються та публікуються монографії, підручники, навчальні і навчально-методичні посібники, лабораторні практикуми що широко використовуються у навчальному процесі.
За останні роки викладачами кафедри видано близько ста найменувань посібників, лабораторних практикумів, методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних, курсових проектів та магістерських робіт.