Абітурієнту

Кафедра ТКШВ запрошує на навчання за спеціальністю
182- Технології легкої промисловості за освітньою програмою
Конструювання та технології швейних виробів

Навчання на нашій кафедрі може здійснюватися за наступними формами: денна, заочна (термін навчання однаковий).

Навчання на ОС Бакалавр на основі:

  – свідоцтва/ атестату про повну загальну середню освіту  (після 11 класу чи училища) триває 3 роки 10 місяців (повна форма навчання);

  – диплому “молодшого спеціаліста” триває 1 рік і 10 місяців (скорочена форма навчання).

Після успішного закінчення навчання ви отримує базову вищу освіту та диплом “Бакалавр технологій легкої промисловості”.

Правила прийому у 2022 році. – http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/

Вступ на бакалаврат на повну форму навчання у 2022 р. відбувається:

 – на бюджет – на основі національного мультипредметного тесту (НМТ) та мотиваційного листа або результатів ЗНО 2019-2021 (1. Українська мова 2. Математика 3. Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія);

 – на контракт – вступ на основі мотиваційного листа або результатів ЗНО 2019-2021.

Вступ на скорочену форму навчання (на базі диплому молодшого спеціаліста):

 – на бюджет – за результатами ЗНО (НМТ) з української мови та математики та мотиваційного листа;

 – на контракт – за результатами ЗНО (НМТ) з української мови та іншого предмету на вибір за вимогами вступу 2019-2021 років ( математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника)) та мотиваційного листа.

Вимоги до написання мотиваційного листа – http://prk.khnu.km.ua/2022/06/10/vymogy-do-motyvatsijnyh-lystiv-vstupnykiv/

Зразки мотиваційних листів:  зразок 1, зразок 2, зразок 3, зразок 4зразок 5.

Терміни подачі документів та особливості вступної кампанії 2022р.

1. Реєстрація Електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою: vstup.edbo.gov.ua. Перед початком реєстрації слід обов’язково ознайомитися з матеріалами на сторінці сайту «Інформація для вступника».

Далі для успішної реєстрації необхідно заповнити у формі всі поля достовірними даними. Для реєстрації потрібно вказати електронну пошту, яка дозволена в Україні, та ретельно перевірити правильність її написання. Після реєстрації на цю адресу надійде лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде логіном для входу до електронного кабінету в подальшому.

Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до електронного кабінету вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно, куди необхідно внести таку інформацію: 

 • контактний телефон;
 • кольорову фотокартку вступника (3х4 см). Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб;
 • додаток до документа про освіту;
 • паспортні данні;
 • данні сертифікату ЗНО чи МНТ

2. Початок прийому заяв та документів з 29 липня 2022 року. Заяви подаються в електронному вигляді із свого Електронного кабінету вступника до 18.00 23 серпня 2022р

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

 • за державним замовленням 05 вересня 2022 року;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів) – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Розрахунок конкурсного балу

 – для повної форми навчання:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

ОУ – бал за успішне закінчення у 2022 році підготовчих курсів ХНУ, рівний 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для результатів МНТ наступні:
– для української мови – 0,3
– для математики – 0,5
 – для історії України – 0,2

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для результатів ЗНО  2019-2021 років однакові для всіх предметів і рівні 0,33.

– для скороченої форми навчання:

КБ = К1 × 0,5 + К2 × 0,5 + ОУ

Підготовче відділення ХНУ забезпечує:

 • ґрунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • поглиблення та розширення знань обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів із обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
 • психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ВНЗ;
 • високу результативність вступу до вищих навчальних закладів.
  Навчальний процес здійснюють відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрами базових і спеціальних дисциплін та адаптованих згідно із вимогами Державного стандарту повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до ХНУ, слухачам підготовчого відділення при вступі на навчання за інженерно-технічними та природничо-математичними напрямами підготовки додають до 10 балів до загального конкурсного балу.

Термін навчання на підготовчому відділенні не менше 3 місяців (початок у вересні), а обсяг аудиторного навантаження не менше за 150 академічних годин (заочна та вечірні форми). Аналіз роботи підготовчого відділення показав, що щорічно понад 90 % його випускників вступають на навчання до Хмельницького національного університету. Навчаючись на підготовчому відділенні, ви отримаєте якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та підвищите свій рівень знань для подальшого вступу до нашого університету та інших вищих навчальних закладів України.

Перелік предметів, за яким здійснюють навчання на підготовчому відділенні підготовчого факультету: українська мова та література; математика; фізика; історія України; англійська мова; біологія; хімія; географія.

Ви отримаєте об’єктивну оцінку власних здібностей, випробуєте на собі унікальну систему проходження незалежного оцінювання шляхом пробного тестування. Ваш рівень знань і умінь оцінюють тематичним та підсумковим контролем: протягом навчання слухачі проходять аудиторну підготовку та виконують заплановані контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін. Висококваліфіковані викладачі університету якісно забезпечать навчальний процес у системі підготовчого відділення і нададуть можливість майбутнім абітурієнтам:

 • систематизувати та поглибити одержані знання із загальноосвітніх дисциплін;
 • за тестовими технологіями підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Слухачами довузівської підготовки можуть стати усі бажаючі з випускників поточного року різних навчальних закладів та громадян, які мають повну загальну середню освіту.

Випускникам підготовчого відділення після закінчення навчання видають посвідчення, яке необхідно подати до приймальної комісії разом із пакетом інших документів.

Адреса підготовчого відділення ХНУ: м. Хмелницький, вул. Камянецька 112, корпус 1, каб 304 а, 307. Телефон для довідок (0382) 77-32-25. Завідувач підготовчим відділенням Говорецька Тетяна Веніамінівна (097) 557-55-58

ВСТУП У МАГІСТРАТУРУ

Після бакалаврату можна продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) “Магістр” (1,5 роки) та отримати повну вищу освіту та здобути диплом “Магістр легкої промисловості“. Це право мають і випускники інших спеціальностей минулих років, що мають диплом бакалавра та прагнуть отримати додатково швейну спеціальність!

На даний час підготовку ОКР “Магістр виконують за спеціалізацією:

Художнє моделювання, конструювання та технологія швейних виробів

Сфера діяльності випускників кафедри: швейні підприємства різних форм власності, будинки моделей одягу, підприємства легкої промисловості, дизайн-студії пошиття одягу, ательє, авторські майстерні, проектно-конструкторські організації, навчальні заклади професійного спрямування (технікуми, коледжі, професійно-технічних училища тощо). Посади, які можуть займати випускники: інженер-конструктор, модельєр-конструктор, інженер-технолог, начальник цеху, керівник групи, інженер-дослідник, керівник науково-дослідної лабораторії, викладач вищих навчальних закладів.

Абітурієнт запрошуємо на навчання!