Бакалаврат

На кафедрі ТКШВ виконують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

бакалавр (повна форма навчання – 3 роки 10 місяців, скорочена форма навчання – 1 рік 10 місяців):

галузь знань – 18 Виробництво та технології

спеціальність – 182 Технології легкої промисловості

Назва освітньої програми – КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 2021

Назва освітньої програми – КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 2020

Перспективи для студентів кафедри ТКШВ. Фахівці у області створення швейних виробів – затребувані фахівці в усі часи з гідною заробітною платою.

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради, стипендію Кабінету Міністрів України. Крім того керівництво Хмельницького національного університету завжди знаходить можливості для фінансування і заохочення творчості найбільш талановитих студентів.

Навчання.

Навчальний план підготовки бакалаврів включає дисципліни загально-інженерної підготовки, а також спеціальні дисципліни, такі як:

Матеріалознавство,

Основи проєктування виробів,

Основи технології виробів,

Основи комп’ютерного дизайну,

Спецрозділи з проєктування виробів

Устаткування для виготовлення виробів,

Квалітологія та експертиза виробів,

Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва,

Вступ до фаху,

Малюнок і основи художньої графіки,

Основи композиції,

Комп’ютерне конструювання одягу,

Економіка і організація виробництва,

Навчальна практика І,

Навчальна практика ІІ,

Конструкторсько-технологічна практика,

Виробнича практика, тощо.

Творча робота студентів.

На кафедрі технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ) ведеться плідна робота, направлена на реалізацію творчих можливостей студентів напряму підготовки «Технологія виробів легкої промисловості» та спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів». З цією метою створено Художньо-технічну раду кафедри ТКШВ, до якої входять С.Г. Кулешова, О.В. Захаркевич, Л.В. Краснюк, О.М. Лущевська та Ю.В. Кошевко.

Навчання напряму підготовки «Технологія виробів легкої промисловості» та спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» сформовано таким чином, щоб студенти могли реалізувати свої творчі можливості як на молодших, так і на старших курсах, тобто на протязі всього терміну навчання під час вивчення дисциплін «Малюнок і основи художньої графіки», «Основи композиції», «Кольорознавство», «Спецкомпозиція виробів», «Основи комп’ютерного дизайну», «Історія і композиція костюму», «Проектування художніх систем» та «Експериментальна робота у матеріалі», а також у ході виконання науково-дослідної роботи, переддипломної практики та дипломного проектування.

Талановиті студенти розробляють та власноруч виготовляють цікаві авторські колекції моделей одягу, які за останні 20 років ставали учасниками і призерами багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів моди, серед яких: Барви Поділля, МоДні (м. Хмельницький), Автограф, Печерські каштани, Погляд у майбутнє, Феєрія краси (м. Київ), Пори року (м. Одеса), Леополіс (м. Львів), Альтернатива (м. Тернопіль), Весняна акварель (м. Дніпро), Новий колорит (м. Мукачеве), Módna línia mladých (м. Прешов, Словаччина) стали для наших студентів вже доброю традицією.

Розкриття творчого потенціалу на протязі навчання в університеті допомагає студентам, майбутнім спеціалістам, у подальшому професійному становленні як магістра швейних виробів, дизайнера, інженера-модельєра-конструктора, інженера-технолога тощо.