Загальні відомості

Вже більше 50 років в Хмельницькому національному університеті діє великий творчий колектив, що об’єднує викладачів кафедри «Технології та конструювання швейних виробів» та студентів, які вирішили пов’язати свою трудову і творчу діяльність з проектуванням і виготовленням сучасного одягу.

Історія кафедри . За наказом ректора № 285 від 11.09.1969 р. заснована кафедра технології виробничих процесів побутового обслуговування і виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою призначено старшого викладача В.С. Дубача.

З 1969-1970 рр. на новоствореній кафедрі стали працювати викладачі, фахівці виробництва: Н.Л. Кулик, П.Д. Бойко, А.Л. Славінська, Н.І. Кочетова, О.П. Стоянова, І.М. Баннова, А.Д. Макаркіна, Л.В. Шаврова, О.Г. Кустова, О.В. Пащенко, Н.С. Поліщук та ін. Крім того для забезпечення навчального процесу запрошувались фахівці м. Хмельницького на умовах погодинної оплати.

З вересня 1970 р. кафедру технології виробничих процесів побутового обслуговування очолив к.т.н., доцент Г.П. Базюк (зав. лабораторією Орловського НДІ). Саме на цей час припало найбільш активне оснащення кафедри технологічним та лабораторним обладнанням. Міністерство побутового обслуговування населення Української РСР виділило значні кошти для закупівлі технологічного обладнання, швейних машин, пресового обладнання, обладнання підготовчо-розкрійного виробництва тощо.

У квітні 1972 р. відбулась перша науково-теоретична конференція за проблеми побутового обслуговування. А у червні 1973 р. кафедра вже мала перших випускників.

З розширенням обсягу навчального навантаження та персоналу кафедри постало питання про розділ кафедри технології виробничих процесів на дві кафедри: кафедру технології та конструювання швейних виробів та кафедру технології та конструювання виробів із шкіри (наказ №130-0 від 1 червня 1973 р. м. Хмельницький).

1992 р. став пам’ятним для кафедри у зв’язку з відкриттям спеціалізації «Конструювання швейних виробів із текстильних матеріалів» та створенням Студентського Будинку моделей (СБМ).

З 1994 р. розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю, а з 1995 р. на кафедрі відкрито аспірантуру та розпочато діяльність науково-виробничого центру «Інновація». Відкриття докторантури відбулося у 1998 р.

Наступні 1999 р. та 2000 р. відзначились першим випуском бакалаврів та магістрів на кафедрі. З вересня 2000 р. і до сьогодні на кафедрі здійснюють підготовку спеціалістів за такими спеціалізаціями: «Моделювання швейних виробів», «Конструювання швейних виробів» та «Технологія швейних виробів», а з вересня 2005 р. відбулась реорганізація кафедри з виділенням новоствореної кафедри дизайну. Ще 2005 р. запам’ятався першим випуском студентів дистанційної форми навчання, а 2009 р. – випуском бакалаврів за кредитно-трансферною системою.

Кафедра ТКШВ сьогодні…

Випускники різних спеціалізацій кафедри займають керівні посади на швейних підприємствах і домах моделей не тільки в нашій державі, а й за її межами (Польща, Чехія, Німеччина та інші). Оскільки швейна промисловість посідає одне з перших місць у реєстрі ринку праці, то постійний попит на фахівців швейних спеціальностей дозволяє працевлаштовувати усіх випускників нашої спеціальності. Багато з них займаються науковою діяльністю, працюють викладачами у середньо-спеціальних та вищих учбових закладах.

Саме тому, метою діяльності кафедри ТКШВ є підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності, запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу з урахуванням інтеграції національної вищої освіти до європейського освітнього простору.

Відповідно до цього планування розвитку кафедри передбачає:

  • сприяння мобільності студентів і викладачів у процесі надання освітніх послуг;
  • розробку методологічних засад для оцінювання якості освіти;
  • застосування нових принципів органічного поєднання навчання і науково-дослідної роботи;
  • постійне оновлення змісту дисциплін різних форм навчання;
  • встановлення більш тісної взаємодії між навчальним закладом та роботодавцем на різних етапах підготовки майбутнього фахівця, тобто розвиток соціального партнерства з промисловцями і підприємцями з питань підготовки фахівців та організації, проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо створення сучасних техніки та технологій для інноваційного розвитку економіки;
  • запровадження заходів щодо посилення виховної роботи зі студентською молоддю, соціального оздоровлення студентських колективів, здійснення контролю за фізичним розвитком і здоров’ям молоді, сприяння заняттям фізичною культурою та спортом.