ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ»

  • Категорія запису:Новини

Заключним етапом наскрізної програми практичної підготовки студента відповідно до навчального плану є переддипломна (магістерська) практика, яка здійснюється безпосередньо у виробничих умовах. Переддипломна практика є важливою стадією процесу підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» (спеціальність «182-Технології легкої промисловості»), у ході якої перевіряються…

Читати даліПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ»

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (ІІІ-Й РІК НАВЧАННЯ)

  • Категорія запису:Новини

29.06.2023 р. студенти гр. ШВ 20-1 успішно захистили конструкторсько-технологічну практику (90 годин, 3 кредити ЄКТС), робота над якою здійснювалася протягом другого семестру.Практика – один із найбільш ресурсомістких за часом та інтегральних за формою і суттю видів навчання. Це підкреслює і…

Читати даліКОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (ІІІ-Й РІК НАВЧАННЯ)

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 182–ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРОВІДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  • Категорія запису:Новини

Підприємства з випуску одягу масового виробництва, характеризуються високим рівнем техніки, технології та організації виробництва, що висуває особливі вимоги до працівників підприємств. Розвиток текстильної, хімічної промисловості, розробка нових видів обладнання для виготовлення одягу істотно розширюють можливості вдосконалення структури асортименту одягу, властивостей…

Читати даліВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 182–ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРОВІДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

  • Категорія запису:Новини

Конструкторсько-технологічна практика є невід’ємною складовою освітньо професійної програми підготовки бакалаврів. Метою практики є освоєння технічних прийомів розробки конструкторсько-технологічної робочої документації з виготовленням моделі одягу верхнього асортименту та закріплення технологічних навичок при його виготовленні. Конструкторсько-технологічна практика, згідно з навчальним планом, передбачена…

Читати даліКОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ КАФЕДРИ ТКШВ

  • Категорія запису:Новини

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньої програми підготовки бакалаврів. Щорічно третій рік навчання студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» кафедри ТКШВ завершується конструкторсько-технологічною практикою, метою якої є закріплення отриманих теоретичних знань з конструкторської проробки майбутнього виробу та отримання практичних навичок…

Читати даліРЕЗУЛЬТАТИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ КАФЕДРИ ТКШВ