Школа малого бізнесу

Студенти кафедри починаючи з першого курсу мають можливість проявити свою творчість при створенні колекцій одягу та займаючись науковою діяльністю.

При кафедрі функціонує гурток “Школа малого бізнесу” Керівник Привала В.О.

Гурток Школа малого бізнесу

Гурток засновано за ініціативою викладачів кафедри ТКШВ: доцента Привали В.О та доцента Мици В.В. Діяльність гуртка має наступні цілі і завдання:

 • надання теоретичного обґрунтування щодо можливості відкриття власного швейного бізнесу;
 • мотивування щодо можливості створення свого першого робочого місця власними зусиллями;
 • отримання слухачам гуртка практичних навичок у відкритті та веденні власного бізнесу;
 • закріплення студентами кафедри теоретичного матеріалу з вивчення дисципліни «Проектування підприємств» і «Основи технології виробів»;
 • створення передумов щодо організації нових робочих місць у вітчизняній швейній галузі і працевлаштування молоді;
 • напрацювання у слухачами гуртка вміння публічних виступів і відстоювання своєї точки зору.

Тематика занять гуртка:

 1. Сучасний стан вітчизняної швейної промисловості: досягнення, актуальні проблеми та перспективи розвитку.
 2. Розгляд типових виробничих кризисних ситуацій і шляхи їх врегулювання.
 3. Основні складові для організації успішного власного виробництва.
 4. Складання бізнес-плану для отримання фінансового кредитування державними банками виробничої діяльності малого бізнесу.
 5. Основи створення бізнес-плану для відкриття власного швейного бізнесу.
 6. Добір приміщення, обладнання,  працівників для швейного виробництва.
 7. Аналіз інноваційних технологій та форм організації праці в швейній промисловості.
 8. Варіанти надійних джерел постачання матеріалів та фурнітури.
 9. Можливі схеми реалізації власної готової продукції.
 10. Організація системи оцінки якості продукції на підприємстві.
 11. Система заохочень та покарань для працівників як важіль впливу на успішну діяльність підприємства.
 12. Обґрунтування  можливості розширення масштабів підприємства.
 13. Шляхи скорочення витрат на виробництво та його оптимізація.
 14. Особливості процедури добору працівників для виробництва.
 15. Особливості відносин на виробництві у схемі: керівник-підлеглі, керівник-замовники, керівник-постачальники, керівник-контролюючі органи державного нагляду, тощо.
 16. Варіанти розширення власного бізнесу за рахунок потенційних інвесторів: очікування та реалії.
 17. Можливості виходу на міжнародний ринок швейної продукції та особливості взаємовідносин з іноземними замовниками.

Склад  гуртка “ШМБ” (студенти) 2023-2024 н.р. :

Прізвище, ім’я студентаКурсГрупа
 1Михеєва Каріна4ШВ-20-1
 2Ржепянська Тетяна4ШВ-20-1
 3Савчук Тетяна4ШВ-20-1
 4Гуменюк Анна4ШВ-20-1
 5Миронюк Альона4ШВ-20-1
 6Правдіна Анастасія4ШВ-20-1
 7Агаджанова Еліна4ТЛПс-21-1
 8Гриськова Ольга4ШВс-22-1