You are currently viewing СТАЖУВАННЯ В ЧЕХІЇ

СТАЖУВАННЯ В ЧЕХІЇ

  • Категорія запису:Новини

Співпраця Хмельницького національного університету з
Університетом Менделя у м. Брні (Чехія).
Мобільність викладача кафедри технології та конструювання
швейних виробів к.т.н., доцента Буханцової Л.В.

З 1 червня по 30 липня доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів, к.т.н. Людмила Буханцова проходила стажування за програмою мобільності для викладачів «Erasmus+» в Університеті Менделя в м. Брно (Чехія).
За період мобільності доцент кафедри ТКШВ ХНУ Буханцова Л.В. ознайомилась із структурою та організацією освітнього процесу університету, детально вивчила діяльність факультету лісового господарства та технології деревини та факультету бізнесу та економіки, активно спілкувалася із керівником Інституту права та гуманітарних наук doc. PhDr. Martina Rašticová.

Літня школа університету Менделя в м. Брно, створена для підтримки міжнародної мобільності студентів бакалаврату та магістратури та їх відвідування програм літньої школи. Літні школи допомагають підвищити якість навчального процесу, зв’язати студентів із науковою спільнотою та підвищити обізнаність про університет за кордоном.

У рамках Літньої школи доц. , к.т.н. Людмила Буханцова викладала для українських студентів економічних спеціальностей Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна курс «Методи розроблення конкурентоспроможного одягу».

На лекціях було розкрито питання конкурентоспроможності товарів та послуг, що є основою задоволення потреб споживачів, вивчено методи визначення конкурентоспроможності продукції, розкрито сучасні напрями та цифрові тенденції при створенні конкурентоспроможних товарів і послуг.

На лекціях активно обговорювалися питання застосування інновацій для забезпечення конкурентоспроможності продукції, а також питання активного впровадження принципів кругової економіки у процес виробництва одягу та взуття. Студенти дізналися, що інновації кругової економіки є обов’язковими і для індустрії моди, оскільки  ця індустрія є одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища, а темпи швидкого споживання товарів індустрії моди є причиною значних викидів вуглекислого газу та накопичення тон текстильного сміття. Виходячи з цього, робота зі студентами була зосереджена на питаннях того, що в умовах кругової економіки необхідно забезпечити кращий дизайн товарів, а не розробку деяких способів утилізації відходів, які вже утворені.

З цієї точки зору також було розглянуто питання застосування цифрових технологій в індустрії моди та їхній вплив на застосування принципів кругової економіки, зокрема покращення ефективності виробництва та процесів комунікації виробників між собою, та виробників із споживачами.

На лекціях також було розглянуто соціальні складові кругової економіки в індустрії моди.

Крім того, студенти мали змогу практично оцінити конкурентоспроможність одягу. Для закріплення практичних навиків студенти застосували методи дизайну-мислення для створення інноваційного конкурентоспроможного продукту для індустрії моди. Основним їхнім завданням було створення продукту, орієнтованого, в першу чергу, на інтереси споживача.

Студенти отримали завдання та були поділені на дві групи. Кожна група працювала над створенням проєкту за заданою тематикою. Студенти виконували проєкт за Стенфордською моделлю методу дизайну-мислення, яка містить п’ять етапів: емпатію, фокусування, генерування ідей, прототипування та тестування. Результати роботи над проєктами були протестовані та представлені студентами.

Фрагмент проєкту студентів «Напрями залучення споживачів для бренду екотоварів для дітей «Clever»
Презентація проєкту Clever студентами
Група студентів проєкту Clever
Фрагмент проєкту студентів «Розроблення концепції магазину «Reflection», який поширює товари, виготовлені за принципами кругової економіки»
Презентація проєкту Reflection студентами
Група студентів проєкту Reflection

Робота доц. , к.т.н.  Людмили Буханцової зі студентами була цікавою, плідною та корисною для усіх учасників навчального процесу.

Загалом, курс окреслює перспективи розвитку індустрії моди за принципами кругової економіки на наступні роки, що дає можливість студентами у подальшому до своєї професійної діяльності у будь-якій галузі з точки зору збереження та відновлення ресурсів планети, а також соціальної відповідальності.

Отриманий досвід та знання будуть використані доц., к.т.н. Людмилою Буханцовою для вдосконалення викладацької та наукової діяльності. Хмельницький національний університет висловлює щиру подяку Університету Менделя в м. Брно за співпрацю!

Доц., к.т.н, Л.Буханцова – період з 18.07 по 22.07 – Університет Менделя в м. Брно (Чехія), Літня школа, курс “Методи розроблення конкурентоспроможного одягу”