Ви зараз переглядаєте КРОКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

КРОКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

  • Категорія запису:Новини

23-24 травня 2024 року на базі Черкаського державного технологічного університету була проведена VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2024).

Метою конференції стало стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, вищій освіті, медицині й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями закладів вищої освіти і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Матеріали конференції висвітлюють основні напрями розвитку інформаційних технологій і систем та їх використання в освіті, науці, техніці, економіці, управлінні, медицині. У матеріалах розглядаються питання, пов’язані з комп’ютерним моделюванням фізичних, хімічних і економічних процесів, інформаційною безпекою та застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у техніці, наукових дослідженнях і управлінні складними системами, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зі створенням, впровадженням і використанням науково-освітніх ресурсів у закладах освіти різного рівня, а також з проблемами підготовки ІТ-фахівців.

Від кафедри технології і конструювання швейних виробів у секції «Інформаційно-комунікативні технології у вищій освіті» участь прийняла канд. техн. наук, доцент Вікторія МИЦА у співавторстві з Миколою РЯБЧИКОВИМ (Луцький національний технічний університет) та Катериною РЯБЧИКОВОЮ (Manchester Metropolitan University) з роботою на тему «Artificial Intelligence as a Tool for the Development of Professional Competencies of a Fashion Industry Specialist».

В ході активної дискусії за темою доповіді було задано ряд питань щодо особливостей застосування генеративного штучного інтелекту на різних етапах розробки та впровадження у виробництво виробів легкої промисловості.

Учасники конференції жваво обговорювали можливості використання штучного інтелекту для генерування нових ідей та концепцій дизайну одягу, аксесуарів та інших виробів fashion-індустрії. Зокрема, йшлося про здатність ШІ аналізувати великі масиви даних про тренди, преференції споживачів та моделювати потенційно успішні продукти на основі цієї інформації.

Під час дискусії також обговорювалися виклики та потенційні ризики використання ШІ у fashion-індустрії. Серед них – проблеми захисту інтелектуальної власності, дотримання етичних норм при роботі з персональними даними споживачів та збереження людського креативного потенціалу.

Загалом учасники відзначили значний потенціал штучного інтелекту для розвитку професійних компетенцій фахівців легкої промисловості та підвищення ефективності виробничих процесів. Однак усі погодилися, що технологія ШІ повинна використовуватися виважено, з дотриманням етичних принципів та за умови збереження балансу між автоматизацією та людською творчістю.

Канд. техн. наук, доц. Вікторія МИЦА