You are currently viewing ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

  • Категорія запису:Новини

В період з 15 по 18 грудня 2020 року на кафедрі технології і конструювання швейних виробів відбувся online захист дипломних магістерських робіт за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості, спеціалізація – художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів.

Незвичний формат цьогорічного захисту магістерських робіт полягав у тому, що вперше він проводився за технологіями дистанційного навчання в режимі online за допомогою сервісу Zoom з відео фіксацією процедури захисту.

В екзаменаційну комісію було представлено 39 дипломних робіт студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Незважаючи на дистанційну форму захисту, екзаменаційна комісія відзначає чітку організацію підготовки та високий рівень захисту дипломних робіт магістрантів кафедри.

Комісія відзначила високий інженерно-дослідницький рівень та ґрунтовну інженерну підготовку, яку показали студенти Вітюк Ю.О., Дік Н.О., Дякун Ю.В., Лящук В.А., Навроцька А.А., Полуян Т.В., Сорока М.С., Бондаренко І.В., Ковальов Д.С., Сідлецький В.В. та Химорода В.О., яким рекомендовано видати диплом магістра з відзнакою.

Комісія відзначає високу якість швейних виробів, що продемонстрували на захисті студенти, що захищались. Комісія відмічає, що у 56,4% студентів, які захищались, були наявні опубліковані, а також подані до друку наукові статті, тези доповідей та патенти, написані за результатами досліджень. Також комісія відмічає наявність актів впровадження у виробництво та в учбовий процес, що були представлені на захисті 24 студентами (61,5%).
Екзаменаційна комісія відмітила, що магістерські роботи містять обґрунтувані художньо- композиційні і конструкторсько-технологічні рішення.

В роботах представлені грунтовні інженерні розрахунки, а також розроблена студентами проєктно-конструкторська документація, виготовлені зразки швейних виробів. Члени екзаменаційної комісії прийняли рішення, що представлені магістерські роботи відповідають кваліфікаційним вимогам підготовки магістрів за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості.

К.т.н., доцент Троян О.М.