You are currently viewing СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

  • Категорія запису:Новини

Колектив кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету багато років поспіль активно співпрацює із навчальними закладами нашого міста, області та інших регіонів країни. Метою такої роботи є налагодження взаємозв’язків, обмін досвідом, проведення профорієнтаційної роботи, популяризація спеціальності «Технології легкої промисловості. Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів». Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства вимагає використання нових інноваційних методик та технологій навчання, які дозволять майбутнім фахівцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці. Тому колектив кафедри ТКШВ під керівництвом завідувача кафедри – д.т.н., проф. Славінської А.Л. організовує та проводить різноманітні ознайомчі та освітні заходи для учнів шкіл, студентів закладів середньої спеціальної освіти (технікумів, училищ, коледжів), вчителів та спеціалістів швейної галузі.Високий професійний досвід колективу кафедри та оновлена матеріально-технічна база дозволяють презентувати новітні інноваційні методи навчання. Серед них найбільш прогресивними є такі, що дозволяють використовувати нові технології та методики викладання, проведення тренінгів, майстер-класів, відкритих лекцій, конкурсів фахової майстерності тощо.В першому семестрі поточного навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання кафедри проведено зустрічі та дні гостинності за наступною тематикою: – «Особливості проєктування авторських колекцій одягу», «Творчий підхід до проєктування авторських колекцій одягу» (Краснюк Л.В., Троян О.М.);

– «Сучасне швейне обладнання фірми «Jack», «Інноваційні технології роботи на швейному обладнанні фірми «Jack» (Засорнова І.О., Мица В.В., Хасанова О.В., Засорнов О.С.);

– «Розробка ансамблів жіночого одягу на основі технологій 3D-друку», «Презентація роботи САПР JuliviClo3D», «Мобільні технології – сьогодення швейної промисловості» (Захаркевич О.В.);

– «Особливості виконання сублімаційного друку на різних видах матеріалів» (Хасанова О.В.);

– «Особливості вступної кампанії 2020 року» (Кошевко Ю.В., Привала В.О.);

– «Історія розвитку швейного обладнання» (Привала В.О.);

– «Співпраця кафедри ТКШВ з швейними підприємствами країни» (Засорнова І.О).

Особливості проєктування авторських колекцій одягу
Пошук джерела творчості для створення колекцій одягу
Презентація швейного обладнання фірми «Jack»
Технологія нанесення сублімаційного друку на вироби
Особливості роботи на швейному обладнанні фірми «Jack»
Презентація виробів «Одяг-конструктор»
Можливості використання мобільних технологій в швейній промисловості
Отримання сертифікатів учасників по завершенню зустрічі
Ознайомлення відвідувачів з навчально-методичними розробками викладачів кафедри ТКШВ

Проведення зустрічей у подібному форматі дає можливість колективу кафедри сфокусувати увагу на перевагах здобуття вищої освіти за спеціальністю «Технології легкої промисловості. Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», продемонструвати оновлену матеріально-технічну базу кафедри ТКШВ, пояснити особливості освітнього процесу за спеціальністю, показати широкі можливості, які відкриває навчання на кафедрі для подальшого працевлаштування, набути теоретичні відомості та практичний досвід з художнього проєктування, конструювання, використання комп’ютерних технологій та новітніх методів виготовлення швейних виробів різного асортименту.

Інформацію підготували: канд. техн. наук, доцент Засорнова І.О.,
канд. техн. наук, доцент Краснюк Л.В.
Фото-матеріали: канд. техн. наук, доцент Лущевська О.М.
Технічна підтримка: інженер Балабанов В.В.