Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів 2023

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 22 листопада 2023 р. у м. Хмельницькому.

Збірник у форматі pdf: Завантажити

Сертифікати у форматі pdf: Завантажити

Секції
 1. Індустрія моди та технології легкої промисловості:
 2. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології:
 3. Інноваційні технології для харчової промисловості:
 4. Дизайн: тенденції, практика, перспективи:
 5. Інтеграція освіти і виробництва:

Вимоги до оформлення тез

Тези повинні бути підготовлені у вигляді готовому до друку.

Мова – українська, англійська. Обсяг – від ДВОХ повних сторінок формату А4.

Шрифт – Times New Roman 14 пт (звичайний), заголовок – великими літерами (Times New Roman, 14 пт, жирний ).

Назви таблиць – Times New Roman 10 пт (звичайний).

Відступи: лівий – 25 мм, правий, верхній, нижній – 20 мм.

Індекс УДК у верхньому лівому кутку листа. Посередині аркуша великими літерами друкується назва тез. Справа від назви через один інтервал – ініціали, прізвища авторів, назва закладу . Пропускається один рядок і друкується основний текст.

Інтервал між рядками – 1,0.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Використання таблиць має бути мінімальним. Формат таблиць та рисунків лише книжковий. Сторінки не нумеруються. Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках, відповідно до номера в списку літератури. Оформлення літературних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку за наступним посиланням

https://forms.gle/Cg4v9oWitFTSckZMA

Шаблон оформлення тез доповідей можна завантажити за посиланням

https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2023/shablon.docx

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою.

На e-mail: icraft@khmnu.edu.ua необхідно надіслати текст тез (обов’язково вказати секцію у правому верхньому куті доповіді).

Файл повинен мати назву: Тези ПрізвищеПершогоАвтора (наприклад: Тези Петренко).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція

УДК 687….

НАЗВА ТЕЗ(великими літерами, жирним)

П. Б. ПЕТРЕНКО, О. Л. ІВАНОВ

Науковий заклад

Текст тез

Література:

1.

2.

ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ РОЗМІЩУЮТЬСЯ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Напрямки роботи конференції

Шановні науковці!

Хмельницький національний університет інформує Вас, що 22 листопада 2023 року проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості».

Планується робота за напрямками:

Секція 1. Індустрія моди та технології легкої промисловості.

 – художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів;
 – матеріалознавство та технологія текстильних матеріалів;
 – машини та апарати легкої промисловості;
 – проектування взуття і галантерейних виробів.

Секція 2. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології.

 – екологічна безпека виробництва
 – ресурсозберігаючі технології.

Секція 3. Інноваційні технології для харчової промисловості.

 – здорове харчування, натуральні технології;
 – основні тренди харчової промисловості;
 – ресурсозберігаючі технології.

Секція 4. Дизайн: тенденції, практика, перспективи.

 – етнодизайн;
 – екодизайн;
 – дизайн-діяльність.

Секція 5. Інтеграція освіти і виробництва.

 – кейс-метод модернізації виробництва;
 – дуальна освіта практичної підготовки фахівців;
 – практика проведення ворк-шопів.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою : https://tksv.khmnu.edu.ua/publ/

За результатами конференції будуть видані збірники тез доповідей (ISSN 2308-6718).

Мова конференції: українська, за бажанням англійська.

Термін подання тез – до 15 листопада 2023 року.

Оргвнесок

Вартість публікації у збірнику безкоштовна.

Автори отримають електронний варіант збірника та сертифікат у форматі pdf.

Контакти

Адреса оргкомітету:

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11,

т.: +38 (097) 934-52-91,

e-mail icraft@khmnu.edu.ua

Залишити відповідь