You are currently viewing КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» УСПІШНО СКЛАДЕНО!

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» УСПІШНО СКЛАДЕНО!

  • Категорія запису:Новини

Підсумком навчання наших студентів на першому бакалаврському рівні вищої освіти згідно діючої освітньо-професійної програми є атестація у формі кваліфікаційного екзамену.

22 червня 2022 року відбувся кваліфікаційний екзамен для студентів спеціальності «182 – Технології легкої промисловості» денної, заочної та дистанційної форм навчання.

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

Домбровська О. М – доцент, заст. декана факультету технологій і дизайну – голова ЕК;

Славінська А. Л. – професор, завідувачка кафедри технології і конструювання швейних виробів;

Мазур М. П. – професор, керівник Навчального Центру заочно-дистанційної освіти;

Засорнов О. С. – доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів;

Хасанова О. В. – майстер виробничого навчання кафедри технології і конструювання швейних виробів – секретар ЕК

З вітальним словом до студентів та членів екзаменаційної комісії звернулись керівник Навчального Центру заочно-дистанційної освіти, д-р техн. наук, проф. Мазур М. П. та завідувачка кафедри технології і конструювання швейних виробів д-р техн. наук, проф. Славінська А. Л. Студенти в дистанційному режимі, протягом години, виконували екзаменаційні завдання на навчальній платформі «Модульне середовище для навчання» з відео фіксацією на базі платформи Zoom. Проведення кваліфікаційного екзамену в режимі онлайн дозволило забезпечити безпечність освітнього середовища для життя здобувачів вищої освіти у період військового стану України.

Підсумкова атестація здобувачів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою бакалавра.

На екзамені були представлені варіанти завдань із навчальних дисциплін «Матеріалознавство», «Основи проєктування виробів», «Основи технології виробів». Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти.

Під час екзамену здобувачі вищої освіти продемонстрували відмінне володіння усіма вивченими навчальними дисциплінами, що було відзначено членами комісії.

За результатами оцінювання, екзаменаційною комісією було прийнято рішення про видачу студентам документу встановленого зразка про присудження їм ступеня вищої освіти «Бакалавр».

Після завершення іспиту та оголошення результатів було проведено опитування здобувачів щодо підсумкового контролю. Усіма зазначено, що завдання, винесені на кваліфікаційний екзамен є чіткими і зрозумілими, запитання для підготовки заздалегідь оприлюднені та доступні для всіх учасників освітнього процесу. Тестова форма проведення іспиту забезпечила відповідну об’єктивність екзаменаторів.

Вітаємо кожного з вас, наші випускники, із завершенням одного із найважливіших етапів! Бажаємо, щоб у вашому житті було безліч творчих ідей та можливостей для їх здійснення в мирній Україні! До зустрічі в аудиторіях після вступу на магістерські програми. І нехай вам у всьому щастить!

Галина ШВЕЦЬ, доцент кафедри ТКШВ