Ви зараз переглядаєте ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Категорія запису:Новини

На протязі другого семестру 2023-2024 н.р. на кафедрі ТКШВ відбулися зустрічі академічної спільноти для обговорення освітніх програм «Конструювання та технології швейних виробів» бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти та шляхів їх подальшого удосконалення.

Окрім науково-педагогічних працівників кафедри ТКШВ, участь у обговорені приймали: Тетяна Іванішена, декан факультету технологій і дизайну; Ігор Андрощук, керівник відділу ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту ХНУ; Ганна Красильникова, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти ХНУ; Тетяна Васенок, гарант ОПП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, канд. педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка; Альбіна Зінченко, гарант ОПП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, канд. педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка.

А також здобувачі вищої освіти усіх рівнів та форм навчання кафедри ТКШВ. Під час зустрічі 06.03.2024 гарант Світлана Кулешова продемонструвала презентацію про «Готовність до акредитації ОПП «Конструювання та технології швейних виробів»другого (магістерського) рівня вищої освіти».

Гарант акцентувала увагу на ключових  аспектах ОПП, зокрема: оновлені проєктної групи, меті, особливостях та унікальності ОПП, назвах обов’язкових компонентів освітньої програми, їх наповненості. Окремо обговорювалося питання визнання результатів, отриманих магістрами у неформальній/інформальній освіті. Також підкреслено сильні і слабкі сторони освітніх програм.

Доценти Людмила Буханцова і Олеся Дітковська виступили з пропозицією про доцільність зміни назви обов’язкової освітньої компоненти «Методологія розробки конкурентоспроможних виробів» на «Концептуальне проєктування конкурентоспроможних виробів»

08.03.2024 відбулося більш предметне обговорення ОПП «Конструювання та технології швейних виробів» бакалаврського рівня вищої освіти з групою забезпечення кафедри ТКШВ, гарант ОПП доцент Оксана Домбровська.

Професор Світлана Кулешова та доцент Лариса Краснюк виступили з обґрунтуванням доцільності введення освітньої компоненти професійного спрямування «Дизайн-проєктування костюма». Доценти Вікторія Мица, Олеся Дітковська, Юлія Кошевко, Оксана Сиротенко запропонували удосконалити логічну послідовність вивчення дисциплін для якісного проходження навчальних практик.

28.03.2024 відбулося обговорення ОПП «Конструювання та технології швейних виробів» зі здобувачами освіти на кафедрі ТКШВ.

На зустрічі були присутні учасники освітнього процесу: бакалаври гр. ШВ-21-1 кафедри ТКШВ.

Завідувач кафедри, професор Світлана Кулешова, (викладач обов’язкових компонент «Основи композиції» та «Основи комп’ютерного дизайну») та гарант ОПП доцент Оксана Домбровська (викладач обов’язкових компонент «Комп’ютерне конструювання одягу» та «Спецрозділи з проєктування виробів») вислухали пропозиції студентів Ярослави Бойко, Ніколетти Танцюри, Ярослави Бойцун, Ямнеєвої Анни.

Представники студентської спільноти запропонували ще більш розширити сферу вивчення і практичного застосування комп’ютерних технологій у проєктуванні різного асортименту швейних виробів. Також жваво обговорювалося питання забезпечення можливості безперервного вивчення іноземної мови за рахунок вибіркових дисциплін.

24.05.2024 гарант ОПП «Конструювання та технології швейних виробів» магістерського рівня вищої освіти, доктор технічних наук, професор Світлана Кулешова прийняла участь у ZOOM конференції по обговоренню особливостей і унікальності освітньо-професійних програм спеціальності 182 Технології легкої промисловості з представниками академічної спільноти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка.

Тетяна Васенок, гарант ОПП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, канд. педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, презентувала основний фокус своєї освітньої програми і її особливості у відповідності до регіону викладання. Особливу увагу було приділено питанням академічної мобільності, як проблемним для обох освітніх програм, і шляхам їх вирішення.

Дякуємо колегам за плідну співпрацю.

Завідувач кафедри ТКШВ, професор Світлана Кулешова.